شما از میان شرکتهای زیر چه سهمی را انتخاب خواهید کرد ؟

مبالغ به ريال می باشند .

نام شرکت

 EPS 86 پیش بینی

DPS 86

EPS 85

DPS 85

EPS 84

DPS 84

گروه امیر

 

 

2400

1700

700

540

بیمه نوین

 

 

 

 

 

 

بورس تهران

295

165

46

25

 

 

بیمه پارسیان

 

 

220

200

 

 

نظام مهندسی

870

 

160

16

 

 

ارس گستر

 

 

160

 

32

3

بانک پاسارگاد

200

 

 

175

 

35

بانک سرمایه

200

 

 

128

 

18

لیزینگ ایرانیان

 

 

337

 

 

 

ساختمان نوین

 

 

 

140

 

140

نوآفرینان اصفهان

200

 

30

3

 

 

بیمه کارآفرین

 

 

243

200

 

 

بیمه ملت

 

 

240

200

 

 

تکادو

 

 

 

220

 

 

 

شما هم در تصحیح و تکمیل اطلاعات کمک کنید .