در طول 10 روز اخیر در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شاهد افت قیمتها بوده ایم . 

سه شرکت فرابورسی با رسیدن به قیمتهای زیر عرضه اولیه نشان دادند که عملا فرابورس در عین ریسک بسیار زیاد بازار کامل و کارائی است. زیرا مهمترین مبحث این بازارها یعنی نقدشوندگی را کاملا رعایت می نمایند.

به هر حال قیمت دو سهم مرجان کار و کویر تایر که زودتر به تعادل رسیده ارزندگی مناسبی را در این وضعیت دارد. 

پیش بینی می شود افت محسوس بازار سرمایه بخاطر فعال شدن سایر بازارها همچون طلا و کمی در مسکن باشد.