بازاروسرمایه- ۱۸دی ماه نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در حالی بازگشایی شد که این شرکت در اطلاعیه منتشر شده خود خبر از پیش بینی سود ۴۰ریالی داد. این در حالی است که امروز مدیر عامل این شرکت پیش بینی سود هرسهم پایان سال جاری را با ۲۵۵درصد تعدیل منفی منتشر کرد و ۴۰ ریال سود را ۶۱ریال زیان پیش بینی و منتشر کرد.

پس از بازگشایی این نماد با ایجاد صف خرید، قیمت هرسهم از یک هزار و ۲۱۹ریال به یک هزار و ۵۴۸ریال افزایش یافت و نماد معاملاتی آن با قیمت یک هزار و ۴۸۹ریال متوقف شد. برخی از کار‌شناسان بازار علت افزایش قیمت این سهم زیان ده را نبود کنترل در انتشار اطلاعیه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از سوی سازمان بورس ذکر کردند.

 

بازگشائی نماد چنین شرکتی عین دستکاری در قیمت و مدیران سازمان بورس نیز باید پاسخگوی زیان سهامداران شرکت باشند.