امروز با اینکه از دیروز صف های سنگین بر روی نمادهای بانکی وجود داشت، و پیش بینی می شد تا پایان هفته ادامه داشته باشد، صبح امروز همه این صفها در هم فرو ریخت.

متاسفانه با شرایطی که در اوراق مشارکت رخ داد بعنوان یک فاجعه در یک بازارمالی، سرمایه گذاران به سود کوتاه مدت و در دست گرفتن نقدینگی خود روی آورده اند.

پرونده نماد حفارس (حمل و نقل خلیج فارس) هم بدون هیچ مشکلی توسط سازمان بورسیها کنار گذاشته و هیچ کسی مسئول نیست.

فرابورسیها هم از شوق ذوب آهن اصفهان به تبلیغ وسیع یک شرکت زیان ده مشغول هستند و با کم و زیاد کردن سهمیه بندی مردم را به خرید سهام  تشویق می کنند. البته ما از ارزش های این شرکت بزرگ ملی و بی نظیر آگاهیم ولی تبعیض مدیران بازار سرمایه را آفتی برای رشد بخش خصوصی در کشور می دانیم.

در نهایت علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس را به خرید سهام شرکت های بزرگ بورس دعوت می نماییم از جمله: همراه اول، مخابرات ایران، پتروشیمی ها، معدنی ها، بانکیها