امروز عصر در جلسه ای شرکت کردیم که کارگزاری آگاه اقدام به دعوت از فعالان بازار برای معرفی شرکت ذوب آهن در محل کارگزاری ( کارگزار مشاور پذیرش و عرضه کننده سهام )  نموده بود. اما این جلسه فوری فقط برای عده ای خاص از فعالان بازار بود. شاید مدیران این کارگزاری احساس خطر نموده بودند که شاید عرضه سهم مورد استقبال بازار قرار نگیرد. البته عرضه های قبلی آگاه در سال اخیر نیز عرضه های خوبی نبوده است. مثل عرضه مسکن شرق و یا عمران وتوسعه شاهد و یا سیستم.

در این جلسه اعضا پنل نتوانستند شفاف سازی درستی و معرفی خوبی به عمل آورند. 

از همه جالبتر نحوه برخورد یکی از مدیران شرکت فرابورس با سرمایه گذاران بود . معاون عملیات شرکت فرابورس هم در برابر واکنش برخی حاضران که از پذیرش در بازار دوم فرابورس آن هم با ساختار مالی نامناسب و چشم انداز مبهم سودآوری در کوتاه مدت و زیان معادل 82 درصد سرمایه اسمی بیش از 786 میلیارد تومانی، به  این پاسخ غیر معقول بسنده کرد : که اگر این شرکت خوب نیست، خب نخرید.


آیا بهتر نبود این شرکت ابتدا وارد بازار پایه می شد، یا اول بخش عمده آن در بازار سوم به منظور خصوصی سازی عرضه می شد تا با ساختار مناسبتر مالی وارد فرابورس می شد. باز هم اعلام می کنیم شرکتی بنام ذوب آهن اصفهان در حالت بلوک عمده برای خصوصی سازی خریداران خوبی خواهد داشت. ولی عرضه و تبلیغات مدیران فرابورس برای این سهم جای نگرانی دارد.