همانطور که می دانیم شرکت فرابورس ایران در راستای توسعه فعالیت بازار سرمایه و اجرای قانون بازار اوراق بهادار ، تابستان سال گذشته پس از پذیره نویسی و تشکیل مجمع موسس و انتخاب اعضای هئیت مدیره و در نهایت انتخاب مدیر عامل در تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٨٧ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

هفته گذشته نیز صورتهای مالی این شرکت بر روی سایت بسیار ساده آن قرار گرفت . پس از بررسی محتوای گزارش های مالی و گزارش هئیت مدیره در نتیجه گیری مشخص می گردد که کار اساسی و قابل اتکائی صورت نگرفته است . در بخش درآمدی فقط درآمد سود سپرده بانکی دیده می شود و این راهی است که در سالهای گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم به آن گرفتار شده بود و مدیر عامل وقت به چانه زنی در افزایش اندک سود سپرده افتخار می کرد .

در بخش راه اندازی بازار که بخش مهم و اصلی شرکت می باشد و امید و چشمان تمامی فعالان سرمایه به آن دوخته شده تمامی الزامات در حد حرف و مصاحبه گنجانده شده است .

مهمترین آیین نامه های اجرای این بازار بجز دستورالعمل پذیرش بقیه به تصویب نرسیده و شاید در خوشبینانه ترین حالت این بازار در مهر سال جاری به بهره برداری برسد . در حالیکه با تنها تغییرات مورد نیاز بر روی دستورالعملهای بازار بورس تهران و الگو برداری از مدلهای خارجی به سرعت می توانست این بازار راه اندازی و به درآمد برسد.

در پایان از تمامی سهامداران شرکت فرابورس ایران دعوت می گردد به نشانه اعتراض در مجمع عادی سالیانه این شرکت در تاریخ ٢۴/٠٣/١٣٨٨ یکشنبه ساعت ١٠ صبح در تالار فرهنگ واقع در خیابان حافظ- پایین تر از چهارراه کالج – ابتدای پل جمهوری حضور بهم رسانند.