مجمع شرکت فرابورس ایران امروز در حالی با حضور ضعیف سهامداران برگزار شد که هیچ گونه دورنمای مثبتی در میان مدت برای شرکت متصور نشد .

امید قائمی ناامیدی خود را این گونه در جلسه رسمی مجمع بیان کرد : " ما اگر امسال معاملات بر روی سهام شروع نشود ١٢ تومان سود برای هر سهم از در آمد سپرده گذاری خواهیم داشت ."

بهر حال با تمام نگاه مثبتی که در کل به فرابورس ایران متصور است در میان مدت از این تیم مدیریتی نمی توان انتظار بیش از این داشت .