پیش بینی می شود در سومین جلسه هیئت پذیرش فرابورس پرونده شرکت مجتمع نیروگاههای فراگامان و شرکت سرمایه گذاری توسعه چشم انداز شمال مطرح و بررسی گردد. پیش بینی می شود این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 18/06/1388 برگزار گردد.

مجتمع نیروگاهی فراگامان با سرمایه هفتاد و پنج میلیارد ریال و یک از سهامهای پر ارزش بازار در آینده خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه چشم انداز شمال با سرمایه نه میلیارد و نهصد میلیون ریال، در شهرستان بابل تاسیس شده و دارای موسسین شناخته شده ای در منطقه و بعضا کشور است . از معروفترین این سهامداران آقای سلیمانی عضو هیئت مدیره شرکتهای بانک پارسیان و بیمه دی و تدبیر می باشد.