سومین جلسه پذیرش شرکت فرابورس ایران عصر روز چهارشنبه در محل سالن کنفرانس سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) به منظور بررسی پذیرش گواهی سپرده مرحله سوم بانک کشاورزی و نیز شرکت مجتمع نیروگاهی فراگامان (سهامی عام) برگزار شد.

در این جلسه عرضه اولیه گواهی سپرده بانک کشاورزی در بازار سوم به ارزش پانصد میلیارد ریال و سپس معاملات دست دوم(ابطال و باز صدور) در بازار چهارم فرابورس بررسی شد. این اوراق با نرخ 15 درصد می باشند.

در ادامه جلسه بررسی پرونده پذیرش شرکت فراگامان مطرح و به دلیل نقص پرونده ادامه بررسی این شرکت به جلسات دیگر موکول شد.