شرکت مرجان در سال 1360 با سرمایه دو میلیون ریال تاسیس و در سال 1379 کارخانه رسماً افتتاح و به بهره برداری رسید. در سال 1385 نیز نهایتاً سرمایه اش به 20 میلیارد ریال رسید . تمام سهام این شرکت مربوط به مدیریت سرمایه گذاری امید و بانک سپه است.

محل کارخانه گرگان و دارای 14 هکتار زمین که از آن به معدن عنوان می شود. 

تولیدات شرکت: بلوک سقفی و تیغه های دیواری

رقبا : 17 شرکت در استان گلستان و 18 شرکت در استان مازندران

سود سال 87 این شرکت 1270  ریال که 1200 ریال آن را تقسیم نموده است.

پیش بینی سود سال 88 این شرکت  963 ریال است که که شش ماهه 60 درصد پوشش داده است.

شرکت دارای طرح توسعه می باشد که در صورت انجام آن که حدود دو سال طول می کشد ادامه روند سودآوری و برتری شرکت گارانتی خواهد شد.