شرکت کویر تایر در تاریخ 22/12/1366 بانام شرکت لاستیک سازی بیرجند ( سهامی خاص ) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس وتحت شماره 69300 در اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید برابر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/1367 نام شرکت به شرکت کویر تایر ( سهام خاص ) تغییر یافت و در تاریخ 3/4/1369 نیز برابر تصمیم مجمع عمومی عادی مرکز اصلی شرکت بیرجند تایین شد وتحت شماره 307 نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان بیرجند به ثبت رسید برابر صورتجلسه ومجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/7/1381 مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران مجددا به شماره 69300 به ثبت رسید .

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1383 شرکت کویر تایر از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدیدی جایگزین اساسنامه قبلی شد .

هدف اصلی از تاسیس شرکت کویر تایر ؛ احداث کارخانه تولید انواع لاستیک خودرو و فراورده های وابسته به صنعت لاستیک سازی با ظرفیت 500/25 تن درسال می باشد . 

سود سال مالی 87 این شرکت به ازای هر سهم 675 ریال و برای سال مالی جاری 634 ریال می باشد. این شرکت 8 ماهه 78 درصد سودش را پوشش داده است.

صنعت لاستیک در ایران دارای وضعیت مناسبی نیست . و این شرکت نیز با توجه به افزایش فروش 30 میلیارد تومانی نسبت به سال 86 فقط یک میلیارد تومان به درآمدهایش اضافه گردیده است . 

وضعیت صنعت در بورس تهران نیز به شرح زیر است:

نام شرکت(نماد)

تاریخ معامله

قیمت پایانی

ارزش بازار (م ر )

P/E

ایران‌ تایر(پتایر)

۱۳۸۸/۷/۶

۸۶۱

۹۲,۰۷۱

۲

ایران‌یاساتایرورابر(پاسا)

۱۳۸۸/۵/۵

۱,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴

گروه‌ صنعتی‌ بارز(پکرمان)

۱۳۸۸/۳/۱۲

۱,۳۴۷

۸۹۷,۷۷۶

۵

مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(پارتا)

۱۳۸۷/۱۱/۹

۳,۵۰۰

۷۰۸,۷۵۰

۲۵

تولیدی‌لاستیک‌دنا(پدنا)

۱۳۸۵/۸/۹

۲,۴۴۴

۵۰۸,۳۵۲

۱۰

لاستیک‌البرز(پکیان)

۱۳۸۵/۲/۴

۱,۱۳۳

۷۲,۵۱۲

۰