در بازار امروز صبح فرابورس شاهد آغاز معاملات گواهی سپرده مرحله دوازدهم بانک اقتصاد نوین بودیم . این گواهی سپرده با نرخ ١٩ درصد که ضامن آن تامین سرمایه نوین می باشد توسط صندوق یکم ایرانیان به ارزش شش میلیارد ریال عرضه شد .

 در ابتدای معاملات امروز فرابورس شاهد عرضه های زیرکانه در کویر تایر بودیم . در این معاملات که آرامش صف خرید را بهم نزد موجب معامله ۵ میلیون سهم پکویر در این بازار معادل ٢.۵ درصد سهام شرکت شد. این تغییرات حمایتی احتمال رسیدن قیمت سهم به حدود ٢۵٠٠ ریال را متصور ساخت.

مرجان کار که سهامداران فروشنده اش شاید پس از روز اول ٢٠ درصد سود را فقط در عرض ۴ روز کاری بدست خواهند آورد در آرامش حدود ۵٠٠.٠٠٠ سهم را معامه کرد تا شایعه رشد قیمتی تا بیش از شش هزار ریال را افزایش دهد.

بیمه دی که در جلسه اول هیئت پذیرش فرابورس پذیرفته شده بزودی آماده عرضه اولیه در فرابورس می شود.