طی چند روز گذشته از افتتاح فرابورس تا کنون بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران در شرکتهای فرابورسی بدست آمده است. 

در مورد بیمه دی که عرضه آن احتمالاً طی هفته آینده صورت خواهد گرفت شایعه قیمت های بالای 2100 ریال در بازار منتشر گردیده است. پیش بینی می گردد با توجه به عرضه محدود بیمه البرز در بورس و وضعیت نا مناسبی که از این سهم منتشر شده ولی با استقبال سفته بازان قرار خواهد گرفت ؛ بیمه دی به عنوان بیمه خصوصی کشور با استقبال بیشتری رو برو خواهد شد.