امروز شنبه شاهد بازار منفی برای سهام شرکتهای فرابورسی بودیم. صف فروش سنگین مرجان کار نیز که توسط تکنیکال کاران پیش بینی می شد پس از روز های منفی به روند مثبت خود ادامه دهد.

خریدهای روزانه کویر تایر این سوال را در ذهن می سازد که کویر تایر چه حرکت جدیدی را آغاز خواهد کرد؟

احتمال عرضه سهام بیمه دی در روز سه شنبه یا شنبه هفته آینده بسیار قوی شده است. پیش بینی می شود با استقبال بازار از سهام بیمه البرز و وضعیت مطلوب مالی و خصوصی بودن شرکت بیمه دی احتمال بازدهی مناسبی را خواهد داشت.