بر طبق آخرین اخبار احتمال برگزاری جلسه معارفه در روز دوشنبه یا سه شنبه و عرضه اولیه سهم به تعداد حدود پنج تا هفت میلیون سهم در روز چهارشنبه 29 مهر ماه در حال قطعی شدن می باشد.

پیش بینی سود هر سهم بیمه دی برای سال مالی 88 حدود 200 ریال و سه ماهه حدود 16 درصد پوشش داده شده است . خبرهای تکمیلی بزودی ارائه خواهد شد.