در آخرین ساعات اداری روز شنبه تکلیف عرضه سهام بیمه دی در فرابورس روشن شد.

جلسه معارفه این شرکت روز دوشنبه ساعت 14 در محل سالن کنفرانس شرکت واقع در بلوار میرداماد بین مدرس و نفت برگزار خواهد شد.

عرضه اولیه سهام این شرکت بین پنج تا هشت میلیون سهم در روز چهارشنبه هفته جاری خواهد بود.