امروز در نماد بیمه دی شاهد خرید 31.000.000  سهمی بودیم . در پایان روز عرضه 1.480.000 سهمی با سه کد 600.000 سهم برق و الکترونیک کوثر و 600.000 سهم سرمایه گذاری شاهد و 280.000 سهم سرمایه گذاری ری صورت گرفت .

فعالان بازار در مورد بیمه دی انتظار رشد تا حداقل سی درصد یا قیمتهای بالای 200 تومان را دارند. احتمالاً فردا نیز به همین تعداد عرضه صورت گیرد.

اما در مورد نماد مرجان کار:

با تعدیل سود این شرکت که به فرابورس نیز اعلام شده و متاسفانه در سایت فرابورس قرار نگرفت مرجان کار سود خود را از 963 ریال به 1067 ریال افزایش داده است . در این نماد شاهد حضور سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با حدود 2 درصد در روزهای اخیر می باشیم. شایعات در مورد این سهم با رشد تا 8000 ریال انگیزه ها را از خرید این سهم افزایش می دهد.