به نقل از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار:

گزارش عملکرد شش ماهه بورس کالای ایران:  سود هر سهم پس از کسر مالیات: 301 ریال

 

گزارش عملکرد شش ماهه بورس اوراق بهادار تهران:  سود هر سهم پس از کسر مالیات: 266 ریال