در ایمیلهای مختلف از ما در مود قیمت سهم های سه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا پرسیده شد . در زیر قیمتهائی که در بازار در حال مبادله می باشد را درج می نمائیم:

  • بورس اوراق بهادار تهران:       1800 ریال
  • بورس کالای ایران :              3200 ریال
  • فرابورس ایران:                    1400 ریال