کاوه: سهامدار عمده وشمال ناشی و ناآشنا با بورس و بعضی از کارگزاریها از عدم آشنایی مدیران وشمال دارن سوء استفاده میکنند و با بعضی از شرکتهای سرمایه گذاری و حقوقی ها در حال تبانی هستند تا سهم و حق تقدم آنرا به طور وسیع و پرتعداد خریداری کنند.
آقای کارگزاری که مثلا مورد اطمینان و امین مدیران شرکت و سهامدار عمده هستی!!!! چرا در امانت خیانت میکنی و حق تقدم آنرا که به صورت امانت نزد شماست را به صورت وحشیانه در بازار عرضه میکنی تا با آن حقوقی که زد و بند و تبانی کردی، سهم و حق آنرا مفت و ارزان از بازار خریداری کنی؟؟؟

پاسخ: ترکیب سهامدارای شرکت بصورت زیر می باشد:

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

 
 

شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر

5.840.000

26

 

سایر (تعداد 350 سهامدار) وابسته به آقای شهیری – کارکنان قرض الحسنه وابسته شرکت رهروان توسعه عصر

12.500.000

57

 

سایر - حدود

3.000.000

17

 

جمع

21,900,000

100

 

 

حدود بیش از هفتاد درصد شرکت دست یک گروه می باشد، لذا وقتی سهامدار عمده دست به فروش گسترده میزند یعنی فعلا در شرکت خبری نیست. لطفا اصرارنفرمایید.