به نقل از سایت بورکس:     کاوه: دو تصویر از صورتهای مالی وشمال و شخص حقیقی مورد اشاره ، که هم اکنون با 2,100,000 سهم سهامدار 9.58 درصدی شرکت است.
این شخص سید مهدی تاجداران، رئیس مجمع امورصنفی شهرستان بابل و رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابل و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال ( وشمال) و همچنین عضو هیئت مدیره سهامدار عمده وشمال یعنی شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر است.
در روز 7 آبان ماه در نماد وشمال با وجود صف خرید سنگین، کلآ 5 هزار تا سهم عرضه شد که شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر عرضه کرد و همه آنرا شخص حقیقی بالای یک درصد یعنی سید مهدی تاجداران ، که عضو هیئت رئیسه و جزء موسسین شرکت وشمال و شرکت بازرگانی رهروان توسعه عصر خرید. یعنی از کد اصلی شرکت و سهامدار عمده به کد یکی از اعضای هیئت مدیره زده شد.
نکته جالب توجه با بررسی های صورت گرفته در خریداران حق تقدم وشمال، علاوه بر شرکتهای حقوقی و صندوق ها ، اسامی نام آشنایی از اعضای هیئت مدیره به چشم میخورد

پاسخ: جناب کاوه لطفا بجای انتشار اخبار کذب یه زنگی به امور سهام شرکت یا همان آقای تاجداران بزن. آقای تاجداران عضو هئیت مدیره سهامدار عمده نیست و در گروه اقلیت می باشد.

طبق اطلاعات موثق تمامی مدیران شرکت از گروه بالای 70 در صد تمامی حق تقدم های خود را برای کنترل قیمت سهم در قیمت بالای 50 تومان فروختند. اگر لازم باشه تاریخش را نیزاعلام می کنیم تا خریدان در آنروز کدهای فروشنده را چک کنند. ضمنا آقای تاجداران شما هم قبل از افزایش سرمایه در قیمت 180 تومان نصف سهمش را رد کرده بود.

لطفا سفته بازی دوستان در نماد کوچک فرابورسی و مدیریت سهامداران عمده این شرکت را خیلی پیچیده ننمایید. لطفا به فکر تهیه 100 تومان به ازای هر حق تقدم برای واریز بحساب شرکت بنمایید، چون سهامدارعمده متعهد پذیره نویسی در قیمت 1 ریال است. با این فروش حق تقدم ها در این قیمت سهامدارعمده در هر حالتی برنده است.