برگرفته از وبلاگ بهشت پارس:

در حالی که مدیران شرکت بهشت پارس به سرعت بدنبال ثبت افزایش سرمایه شرکت می باشند با پیگیریهای بعمل آمده آخرین شنیده ها از شرکت بهشت پارس به شرح زیر می باشد:

1.      مدیران شرکت در حال پیگیری بدهی شرکت به بانک سرمایه وتقسیط آن به مدت 5 سال می باشند.

2.      احتمال دریافت کمک بلاعوض دولت به شرکت به میزان حدود ده میلیارد ریال تا پایان سال از محل سازمان توسعه تجارت افزایش یافته است.

3.      تعداد شرکت کنندگان در افزایش سرمایه شرکت بیش از 150 نفر تخمین زده شده است.

4.      با پایان فاز یک میدان میوه وتره بار نوشهر بهشت پارس تا قبل از دهه فجر 1390 سودی بیش از سی میلیارد  ریال برای این شرکت تحقق خواهد یافت. در روزهای آینده در خصوص این پروژه و برنامه های آتی شرکت در خصوص ادامه این قبیل پروژه ها توضیحاتی خواهیم داد.

5.      زمزمه حضور خریدان بلوکی از سرمایه گذاران هم صنعت در روزهای آغازین هم شنیده می شود.