به نقل از سایت بورکس:

شاخص:
آقایان همگی خسته نباشید. امروز با شرکت تماس گرفتم . 3214470 -0111 آقای آذری مدیر عامل شرکت و سهامدارعمده و چند نفر دیگر (10 نفر) دوهفته رفته اند تور اروپا . دو هفته با یورو 1780 تومانی . بالاخره درآمد حاصل از فروش حق تقدم یه جوری باید خرج بشه و برای افزایش سرمایه بعدی باید طرحی پیدا بشه که ............ برای اطمینان به شرکت زنگ بزنید. ولی سفته بازان در کمین این سهمند.

 

توضیح ما:

به ما انگ بدخواهی وشمال را نزنید زیرا در این شرکت خبرهای خوبی وجود ندارد.