بررسی درآمد هر سهم  سال 1390 بعد از افزایش سرمایه:

طبق اطلاعاتی که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه آمده است:

{طبق قرارداد مشارکت خاص در عملیات فی‌مابین شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) و شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) با خرید زمین 50 درصد از پروژه ساخت را در مالکیت خود دارد و شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با احداث ساختمان مالکیت 50 درصد دیگر شرکت را دارد. سود حاصل از اجرای پروژه حداقل به میزان30 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده برآورد شده است. که شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) می‌تواند اقدام به پیش‌فروش املاک در جریان ساخت بر اساس مالکیت 50 درصدی خود قبل از اتمام کامل پروژه نماید.} (صفحه 14 بیاینه ثبت روی سایت سازمان بورس و کدال)

با احتمال اینکه موارد فوق درست باشد و در این اوضاع و احوال بازار مسکن مشکلی پیش نیاید و به فرض اینکه شرکت در پایان دی ماه 90 افزایش سرمایه را ثبت نماید. و منابع افزایش سرمایه در ابتدای بهمن ماه (دو ماه) در سال مالی جاری در اختیار شرکت قرار گیرد.و به شرطی که در این 2 ماه شرایط سرمایه گذاری و خرید زمین مهیا باشد و پایان اسفند از پروژه خارج شود. (!!!) یعنی 100.000.000.000  ریال ضربدر 30 درصد تقسیم بر 12 – ضربدر 2 ماه  که می شود 5.000.000.000 ریال  درآمد برای 2 ماه. و البته ذات این عمل یعنی شرکت توسعه شمال پولش را به شرکت دیگر می دهد و سود 30 درصدی می گیرد. که این امر خیلی جالب توجه است. و سرمایه گذاران به ریسک بالای این مدل توجه نمایند.

با سرمایه قبلی و تسهیلات دریافتی که حدود 25.000.000.000 ریال منابع هم همین طور برای کل سال در نظر می گیریم می شود :   حدود 7.500.000.000 ریال درآمد برای کل سال.

اگر هیچ اتفاقی نیفتد و در شرایط آرمانی به سر ببرد و خیلی خوش بین باشیم در مجموع درآمدهای شرکت حدود 12.5 میلیارد ریال خواهد شد.

اگر این شرکت حدود فقط 4 میلیارد ریال هزینه اداری و مالی داشته باشد مانده درامد خالص شرکت حدود 8.5  میلیارد ریال و برای هر سهم حدود 70 ریال در سال مالی جاری خواهد شد. p/e صنعت ساختمان هم حدود 3.5 می باشد .