احتمال اینکه برخی سهام مطرح بازار ریزش بیشتری داشته باشند خیلی زیاد است. این ریزش ممکن تا پایان سال طولانی شود.

برگشت بازار نیز ممکن است در اسفند ماه کلید بخورد ولی تداوم آن در سال 1391 به بازار مسکن خیلی وابسته خواهد بود. رونق یا سفته بازی در بازار مسکن که از نظر تئوری با سیاستهای دولت به تاخیر افتاده است می تواند بورس سال 91 را بهم بریزد.

 

مخابرات ایران: 3.000 ریال

همراه اول:  45.000 ریال

فولاد مبارکه: 2.200 ریال

انفورماتیک: 9.000 ریال

ملی مس: 3.800 ریال