به گفته رئیس سازمان بورس قرار بود پذیره نویسی بورس انرژی در آبان ماه 1390 از طریق فرابورس انجام شود.

آخرین شنیده ها حاکی از آن است که این پذیره نویسی از طریق شعب بانک ملی و برای هر نفر فقط 7500 سهم در نظر گرفته شده است.

لطفا اگر اطلاعات بیشتری از این بورس دارید در قسمت نظرات اعلام نمایید.