احتمال می رفت بازار امروز کمی مثبت شود ولی مشخص بود که همه آنهائی که برای امروز  هماهنگ شده بودند به قول خود وفا نکردند. شاید نمادهای مخابرات و فولاد در جلوی صف بودند ولی حمله عرضه ها غافلگیرشان کرد . به هر حال احتمال مثبت بودن بازار فردا خیلی بعید نیست ولی بخاطر جلسه اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در خصوص ایران همه چیز نگران کننده است.امروز شایعه رئیس سازمان بورس نیز دوباره به شدت جان گرفت. سهم های ارزنده بازار از مخابرات، همراه اول، بانک ملت ، بانک سینا، بانک کارآفرین، انفورماتیک، تجارت الکترونیک میتوان نام برد. سهم های معدنی و پتروشیمی باید منتظر تحولات بود.