در نماد بترانس باز هم شرکت زیمنس در بازار روز شنبه 19/09/1390 هم فروشنده بود. دوستانی که در مجمع امسال شرکت ایران ترانسفو حضور داشتند، به یاد دارند که کبیری، مدیر عامل صاحب نام این صنعت چقدربراحتی تمام مشکلات شرکت را کوچک دانست و وضعیت شرکت را خیلی رویائی به تصویر کشید. مثلا در همین مجمع امسال از ایشان در خصوص تحریم سوال شد و ایشان به راحتی از این موضوع گذشت و گفت که ما در این خصوص مشکلی نداریم.

اما همین آقای مدیر عامل، جناب کبیری درست چند ماه بعد که قیمت سهام هم پایین می آمد، در نامه ای به بورس از وضعیت نابسامان شرکت صحبت کرد. او جتی از تحریم سخن به میان آورد.

هنوز مشخص نشده که چرا شرکت زیمنس و نیز شرکت سرمایه گذاری ملی (به مدیریت مارانی) از ماه ها پیش نسبت به فروش سهم خود در این نماد اقدام نموده اند. چرا مدیر عامل شرکت درست در زمانی که زیمنس اقدام به فروش می نمود بر عکس صحبت های مجمع(فقط چند ماه قبل) به بورس نامه نوشت و وضعیت شرکت را داغون نشان داد . . . جالب است قیمت جهانی مس هم در این چند ماه روند کاهشی داشت.

معما در حل اطلاعات فوق می باشد.