احتمالاً بر اساس دستورالعمل جدید سازمان بورس و اوراق بهادار بزودی روش معامله در بازار پایه فرابورس به حراج تک قیمتی تغییر خواهد یافت.

شرکت ها در این بازار در زمان های خاصی معامله خواهند شد و معامله از ساعت 9 تا 12 بصورت پیوسته صورت نخواهد گرفت.

در این روش مانند معمله بین ساعت 8:30 تا 9 که در ساعت 9 صورت می گیرد در چند بار اتفاق خواهد افتاد. این روش سبب کاهش نقدشوندگی سهام حاضر در این بازار خواهد شد.

لطفا نظرات خود را در این خصوص به ما اعلام نمایید.