شرکت توسعه شمال که به تازگی وارد بازار فرابورس شده است و با یک افزایش سرمایه 500  درصدی، بزودی متحول خواهد شد، درآخرین روز مهلت استفاده از حق تقدم شاهد حضور وخرید توسط یک سهامدار جدید بوده است. منابع خبری از احتمال حضور یکی از زیر مجموعه های تدبیر در این نماد خبر داده اند . فعلا 1.5 میلیون سهم توسط این سهامدار خریداری شده و پیش بینی می گردد، بخشی زیادی از حق تقدم های استفاده نشده توسط این سهامدار خریداری گردد. تعداد حق تقدم های استفاده نشده چیزی در حدود 45.000.000 سهم (حدود 45 درصد) می باشد.

 

یادداشت تکمیلی:

سهامداران جدید شرکت توسعه شمال کدهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر و شرکت سرمایه گذاری پردیس می باشد.