نماد شرکت آینده سازان بهشت پارس با سرمایه 410 میلیارد ریالی هفته آینده دوشنبه در بازار پایه فرابورس به احتمال زیاد گشایش خواهد یافت.

این شرکت، در حال ساخت یک مجموعه پایانه صادراتی (شامل بورس گل وگیاه،محصولات کشاورزی و صنایع وابسته و گیاهان داروئی، دفاتر تجار، خطوط بسته بندی، سردخانه های بالای صفر و زیر صفر، دفاتر ادارات دولتی و بانک و بیمه، ساختمان اداری، انبارها، پمپ بنزین و دو رستوران) در عباس آباد مازندران با قیمت تمام شده حدود 1400 میلیارد ریال ونیز میدان میوه وتره بار نوشهر در سه فاز و با قیمت تمام شده 31 میلیارد ریال و به ارزش روز حدود 100 میلیارد ریال می باشد.

پروژه های جدید شرکت تا پایان سال 1390 به بهره برداری خواهد رسید. این شرکت در نوع فعالیت خود برای فرابورس جدید می باشد.