در هفته آینده شاهد برگزاری جلسه معارفه پتروشیمی مارون و بازگشائی دو نماد سیمان غرب آسیا و نیز آینده سازان بهشت پارس در بازار پایه خواهیم بود. ادامه مطلب به شرح جزییات وحواشی این سه شرکت می پردازد.


  • شنبه: پتروشیمی مارون، یک شرکت بزرگ 400 میلیارد تومانی نیز این هفته مراسم معارفه برگزار خواهد کرد. این جلسه در تالارسوره ازساعت 14:30الی 16:30 واقع در خیابان سمیه ،نرسیده به خیابان حافظ،حوزه هنری برگزار می شود. این شرکت در نماد مارون ودر بازاردوم بازگشائی خواهد شد.شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 90 را طبق اطلاعات مبلغ 391ر2 ریال اعلام نموده است.بر اساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیئت‌مدیره تصمیم‌دارد 80 درصد سود خالص ( به ازاء هر سهم مبلغ 913ر1 ریال) را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 90 پیشنهاد نماید. شرکت اعلام نموده است افزایش سرمایه به مبلغ 6،000،000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را در دستور کار دارد. سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/89 را مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 744ر1 ریال اعلام نموده است. شرکت سرمایه گذاری غدیر مالک 7 درصد این شرکت می باشد.
  • یکشنبه : سیمان غرب آسیا دومین نمادی است که یکشنبه آینده در بازار پایه فرابورس پس از مدتها از درجش بازگشائی خواهد شد. درست برعکس بهشت پارس مدیران شرکت سیمان عرب آسیا نه تنها عجله ای در بازگشائی نماد نداشتند و بلکه اصلا علاقه ای به حضور در فرابورس ندارند. این شرکت سیمانی که تنها در حد یک طرح است، حدود سه ماه پیش به خاطر فروش حق تقدمهای استفاده نشده مجبور به حضور در فرابورس شده بود.مجوز افزایش سرمایه حق تقدمهای استفاده این شرکت به قیمت 700 ریال توسط سازمان بورس صادر شده بود که تنها مقداری از آنها در بازارسوم فرابورس به فروش رفت. پیش بینی می شود نماد این شرکت در قیمت فوق العاده 1700 ریالی باز و توسط شرکت مدیریت شود. این شرکت فعلا سودی برای سهامدارانش برای سال مالی 90 نخواهد داشت. این در حالیست که قیمت هر سهم سیمان سبزوار که در حال تولید می باشد در فرابورس حدود 700 ریال است.
  • دوشنبه: پس از درج شرکت آینده سازان بهشت پارس در بازار پایه فرابورس در تاریخ 23 آذرماه 1390، با حواشی مختلف، شاهد بازگشائی نماد این شرکت در روز دوشنبه 5 دی ماه 1390 در این بازار هستیم. مخالفت مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به دلایل نامعلوم و اعمال نظرات شخصی طبق رویه ایجاد شده در این سازمان و لجاجت و پافشاری مدیرعامل شرکت بهشت پارس و پیگیری حقوق سهامداران، شرایط را به نفع سهامداران مهیا ساخت. پیش بینی می شود، معاملات پر رونق و جذابی را در فرابورس برای این نماد داشته باشیم. حدود قیمتی این سهم در روز اول معاملاتی حدود 1600 ریال است. مدیر عامل این شرکت بارها شفاهاً برای سال 1390 پیش بینی حدود 100 ریالی را نموده است. در بند 7 یادداشتهای صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه نیز به این امر وتحقق سود در میدان میوه وتره بار نوشهر تاکید شده است.