فردا صبح نماد شرکت پر حاشیه شرکت بهشت پارس در بازار پایه فرابورس بازگشائی خواهد شد.


مدیر عامل این شرکت که در کنار پروژه متفاوتش، خودش حاشیه ای بزرگ برای بازار سرمایه است،وعده های بزرگی را به فرابورسیان داده است. با این اوصاف ما فکر میکنیم بهشت پارس و مدیرعامل بلند پروازش صدرای فرابورس یا زلزله این بازار خواهد بود.شنیده ایم گروهی از فعالان بازار سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی فردا خریدار این سهم در قیمتهای 1600 ریال خواهند بود. شنیده ها از معامله بیش از سی میلیون سهم در این نماد حکایت دارد. برنامه حمایت قیمت سهم تا افتتاح پروژه تا 3.000 ریال در این نماد جدی است.

 

امروز شاهد بازگشائی نماد سیمان غرب آسیا در بازار پایه فرابورس بودیم . معاملات این نماد تا دقایق پایانی فرابورس رخ نداد تا اینکه در لحظات پایانی حدود 160.000 سهم بین قیمتهای 1000 ریال تا 2500 ریال صورت گرفت که فرابورس، قیمتهای بالای 1300 ریال که حدود 10.000 سهم بود را باطل کرد.

 

برخورد دوگانه بورس در بازگشائی بدون محدودیت اینگونه سهام ها (سیمان غرب آسیا)در فرابورس و محدودیت و مقاومت در بازگشائی برخی دیگر سهمها همچنان داستانی ادامه دار است.