شرکت بوتان مبلغ سیصد میلیارد ریال اوراق مشارکت در بازار فرابورس منتشر می کند. شرکت بوتان که بخش خصوصی است این اوراق را به مدت 4 سال و با نرخ 17 درصد منتشر می کند. سود این اوراق در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود.

افزایش نرخ معاملات فرابورس در برخی نمادهای اوراق مشارکت تا میزان حتی 1000 تومان بالاتر از قیمت هر برگ یکصد هزار تومان نشان می دهد که فرابورس اکنون به افزایش انتشار این اوراق مشارکت نیاز دارد.

خریداران معاملات دست دوم این اوراق در فرابورس باید دقت نمایند که خرید بیش قیمت اسمی هر برگ تا میزان بیش از 100 تومان در هر برگ برای فاصله کمتر از یک ماه مثلا در اوراق 17 درصدی با احتساب کارمزد خرید و فروش، سود 17 درصدی اوراق را به شدت کاهش میدهد.