همانطور که پیش بینی کرده بودیم دیروز نماد شرکت بهشت پارس در طول 45 دقیقه بازگشائی نماد باعث زلزله ای بزرگ در فرابورس شد. در لحظات اولین بازگشائی نماد، سیستم معاملاتی اکثر کارگزاران به دلیل حجم بالای تقاضای ارسالی برای خرید زرد شد و اکثر کارگزاران از قیمت های پایین تر جا ماندند. با این وضعیت و فشار فرابورس بر عرضه بیشتر سهام برای کنترل قیمت، سهامدار عمده مجبوربه فروش 68 میلیون سهم شد.

خریداران سهم گروه دانایان پارس، سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، گنجینه آتیه شهرداری وچند شحص حقیقی بودند.

امروز نیز دانایان پارس و شرکتهای دیگر به خرید در این نماد ادامه دادند. پیش بینی می شود حقوقی ها به ادامه خرید تا 40 درصد وکسب حداقل دو کرسی هئیت مدیره ادامه دهند.