شرکت سیمان سبزوار با سرمایه 400 میلیارد ریال که در سومین سال پس از بهره برداری به سر می برد سال گذشته وارد بازار اول فرابورس شد. این شرکت سیمانی که 45000 سهامدار حقیقی دارد، فقط دو سهامدار بالای یک درصد دارد.

شرکت در حالی که در گزارش شش ماهه حسابرسی شده و نه ماهه دارای حدود زیان 140 ریالی می باشد، در روزهای گذشته  برای سال مالی خود در گزارش حسابرسی نشده زیان را پوشش داده است. این زیان که با تغییر یک سند به درآمد تبدیل شده است. این شرکت کمک دولت در هزینه سوخت که به عنوان تسهیلات به شرکتهای سیمانی پرداخت شده، را درآمد شناسائی کرده است . توجیه این اقدام نیز احتمال تبدیل شدن این کمک (تسهیلات) به یارانه در آینده می باشد.


به نظر می آید که مدیریت ناشران بورس این صورت های مالی را قبول ننماید. این در حالیست که این شرکت برای سال مالی 31 شهریور 91 حدود 170ریال سود هم پیش بینی کرده است. البته حسابرس نیز به این پیش بینی ایراد گرفته است و در بخشی از این گزارش آمده است:

  • علیرغم محاسبه استهلاک دارایی های ثابت شرکت بر اساس جداول موضوع ماده 151 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، لیکن هزینه استهلاک دارایی های ثابت تولیدی بر مبنای 50 درصد نرخ های مندرج در جدول مذکور در بودجه پیشنهادی و همچنین هزینه های واقعی سال مالی منتهی به 31/06/1390 لحاظ شده است. در صورت اصلاح بودجه پیشنهادی در این ارتباط، سود برآوردی بودجه بمبلغ 55 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
  • با استناد به بخشنامه انجمن صنفی صنعت سیمان مبنی بر جبران هزار ریال از بهای سوخت هر لیتر مازوت مصرفی شرکت های سیمان تا زمان استفاده از گاز طبیعی، هزینه سوخت شرکت برای 5 ماه اول سال بودجه بر مبنای هر لیتر مازوت مصرفی بمبلغ 1360 ریال (بهای تمام شده مازوت 360ر2 ریال) و برای مابقی سال مالی بر اساس امتیاز گاز تحصیل شده از شرکت ملی گاز ایران (استان خراسان رضوی) از قرار هر متر مکعب گاز مصرفی 750 ریال ( قیمت سال 1389 ) و همچنین تسعیر بدهی های ارزی با افزایش 4 درصد نسبت به نرخ ارز در 31 شهریور ماه 1390 (هر یورو 790ر15 ریال)، علیرغم افزایش 12 درصدی نرخ یورو نسبت به سال قبل و هزینه های مالی تسهیلات استفاده شده با فرض تسویه 209 میلیارد ریال از تسهیلات مالی (ارزی و ریالی) دریافتی سنوات قبل محاسبه شده است. بعلاوه میزان تولید و فروش پیش بینی شده شرکت بترتیب بمبلغ 552 میلیارد ریال (41 درصد افزایش نسبت به سال قبل) و یک میلیون 20 هزار تن سیمان (در حدود ظرفیت اسمی) اعلام گردیده (فروش سال مالی جاری حدود 841 هزار تن و بمبلغ 391 میلیارد ریال)، لیکن شواهد لازم و قابل اتکائی در خصوص تحقق موارد فوق طبق پیش بینی های به عمل آمده در بودجه در شرایط فعلی بدست نیامده است.