امروز شاهد معامله توافقی در نماد شرکت بورس تهران در فرابورس بوده ایم. تعداد 30 هزارسهم شرکت بورس تهران بصورت توافقی در قیمت 5500 ریال معامله شد. البته چون این معامله برمبنای حراج نبود اصلا قابل اتکا نیست.

قیمت سهم خود شرکت فرابورس هم تا 12.000 ریال هم شنیده شده است.

به نظر شما بورس انرژی چند خواهد بود؟