بارها شاهد این موضوع بودیم که سهامدار عمده بخاطر فشار مدیران بازار سرمایه مجبور به عرضه بیشتر و خراب کردن قیمت سهم شده است.

بارها شاهد تغییر رویه در معاملات سهام و در اکثر موارد ایجاد محدودیت های بیشتر در این روند شده ایم.

بسیار شنیده ایم که برخی نمادها بخاطر اختلاف نظر در اطلاع رسانی درآمد و هزینه ها در بودجه و صورتهای مالی دچار بسته شدن نماد وکم شدن نقدشوندگی شده اند. شاید فقط یک اطلاعیه تکمیلی می تواند به همه غضه های سرمایه گذاران پایان دهد.

همیشه سرمایه گذاران نگران تغییرات احساسی و بدون منطق این مدیران محترم هستند. شاید اگر خودشان وقت و سرمایه در بعضی سهام وارد می کردند اینقدر لحظه ای تصمیم نمی گرفتند.

اصراربر فروش بیشتر سهامدار عمده، اصرار بر نا منطقی بودن قیمت فعلی که بر اساس مکانیزم و عرضه و تقاضا و حراج به دست آمده خود نوعی دستکاری قیمت است.

لطفا به تصمیم سرمایه گذارکه صاحب اصلی این بازارهست احترام بگذارید.

شما متولی بالا و پایین بردن شاخص نیستید. لطفا دخالت نکنید و فقط نظارت کنید.