امروز شایعات در بازار سکه غوغا کرد و بازار را داغ تر کرد.

شنیده شده است که با استقبال بیش از حد از پیش فروش سکه به نرخ 5.400.000 ریال در شعب بانک ملی و تحویل در 4 ماه بعد، بانک مرکزی دستور تغییرپیش فروش از روزهای آینده به نرخ شناور را داده است.

این خبر زمانی جدی تر شده که در عصر امروز بانک کارگشائی هم از عرضه سکه امتناع ورزید و در نهایت با تمام فروشنده های سکه در بازار آتی بورس کالا منجر به صف خرید شد.

سکه و طلا خارج از تحلیل جهانی شان نشان داد که قیمت یک میلیون تومانی سکه در اواخر سال و قیمت دو هزار تومانی دلار را نشانه گرفته است.

بازار مسکن نیز این روزها شاهد تحولات جدی ولی خفیفی است .

میزان نرخ سود بانکی نیز تا میزان 20 درصد افزایش یافت. با این شرایط رشد بی سابقه شاخص بورس خارج از دسترس خواهد شد.