سکه: همان طور که در پست قبلی اشاره کردیم، قیمت پیش فروش سکه شناور شد. پیشنهاد ما در این آشفته بازار عکس بازار اقدام نمودن است. بهترین حالت فروش نقدی سکه در بازار و پیش خرید از بانک ملی است. البته ریسک احتمالی نکول توسط بانک ملی را فراموش ننمایید. ضمناً ما پیش بینی کاهش قیمت را توسط بانک مرکزی داریم.

دلار: همچنان دلار شتابان و افسار گسیخته به 2000 هزار تومان نزدیک می شود. متاسفانه بانک مرکزی در شرایطی که با کمبود ارز مواجه بود به دخالت اشتباه در مکانیزم عرضه و تقاضا وارد شد و با مصاحبه های شتابزده و غیر واقعی اطمینان را از بازار گرفت. اگر بانکمرکزی دخالت نمی کرد و مکانیزم و عرضه وتقاضا بسیار منطقی تر عمل می کرد.

سهام: اوضاع بازار با اینکه تورم شدید در کشور حاکم است ولی قیمت سهام اصلا خوب نیست. با اینکه احتمال رشد نرخ سود تسهیلات بانکی به شدت قوی است و یا نرخ دلار به 18500 ریال رسیده است ولی حجم معاملات پایین و رشد قیمتها خیلی پایین است.  با این حال پیش رشد قیمتها تا روزهای بعد بسیار شدید است.