نمره مردودی به اوراق مشارکت بورس

در پی تغییر نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به نرخ های پایین تر این اوراق منتشره شده فرابورس تعداد فروشنده های این نوع اوراق افزایش یافت. در این شرایط بعضی بازارگردانها که متعهد به خرید اوراق هستند، به تعهد خود عمل نکردند و نهاد ناظر نیز به جای فشار به بازارگردانها برای انجام تعهدشان، نماد این اوراق را به بهانه تغییر احتمالی نرخ و در حقیقت برای حمایت از بازارگردان ها بدون هیچ اطلاعیه قبلی بست. بازارگردانی ۶ نماد از ۱۱ نماد مربوط به یک شرکت تامین سرمایه خاص است که در اکثریت نمادهای تحت حمایتش حتی یک برگ هم خریداری نکرد. کارشناسان قفل شدن نقدینگی در بازار اوراق مشارکت آن هم بدون اطلاعیه قبلی و را نوعی ظلم به بازارسرمایه می دانند.

اکثر سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اوراق مشارکت بورسی، به دلیل برخورداری از ضمانت نقدشوندگی برای ذخیره نقدینگی استفاده کرده و در مواقع لزوم از طریق فروش این اوراق به تجهیز نقدینگی می‌پرداختند که پایبند نبودن بازارگردان و ضامن به نقدشوندگی اوراق موجب شده نقدینگی روزانه بخشی از معامله‌گران از دسترس آنها خارج شود.

در پی تشکیل صف فروش ۳۰ میلیارد تومانی از اوراق مشارکت و صکوک در فرابورس، مدیر این بازار از توافق با بازارگردانان برای بازخرید اوراق خبر داد. امیر هامونی با بیان مطلب فوق افزود: برخی بازارگردانان آمادگی تجهیز نقدینگی به میزان لازم را نداشتند، اما با مذاکرات صورت گرفته امکان بازخرید برای این اوراق فراهم می‌شود. او افزود: در غیر این صورت، ناشر اوراق باید برای افزایش نرخ سود اوراق درخواست توقف نماد معاملاتی را مانند اوراق ماهان اعلام کند.

ظاهرا مدیران بازار سرمایه نه تنها به برخورد با تخلف بازارگردانها اعتقادی ندارند بلکه خود را ملزم به حمایت از بازارگردان ها می دانند.

 

امروز، ناظر بازار فرابورس از بازگشایی نماد معاملاتی اوراق مشارکت پس از یک هفته خبر داد، اما تاکنون هیچ یک از این نماد‌ها گشایش نیافت.

امروز قرار بود ۲نماد اوراق مشارکت بانک سامان و مدیریت سرمایه گذاری امید با نرخ سود ۵/۱۹درصد بازگشایی شود.

 

فرابورس 24: اگر گفتگوی ویژه شبکه دو چند شب گذشته را که با حضور صالح آبادی رئیس سازمان بورس و نیز قائمی مدیر عامل فرابورس را دیده باشید، این دو به افتخار در خصوص اوراق مشارکت بازارسرمایه پرداختند. در حالیکه توصیه مابه شما اینست دیگر به حرف این آقایانگوش نکنید . اینها حتی به اوراق مشارکت هم رحم ندارند.

لطفا کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید. بههیچ چیز اعتماد نداشته باشید. 

/ 0 نظر / 16 بازدید