ظهور جریان انحرافی در بورس

از زمانی که وضعیت شاخص بورس رو به افول چرخش نمود (خرداد 1390) برخی صنایع کوچک که سال ها کسی به آنها توجه نمی کرد، بصورت همزمان رشد وحشتناکی می کنند و در همه این موارد نهاد ناظر نه تنها ایرادی به این مورد نمی گیرد بلکه همراهی نیز می نماید.

شاید تحرک صنعت کاشی و بعد از آن صنعت قند وشکر را نمی توان خارج از این حرکت برنامه ریزی شده دانست. شاید دو ماه پیش که مصاحبه مدیر ناشران را در خبرگزاریها و روزنامه ها در دفاع از علت رشد صنعت قندی خواندیم نباید تعجب می کردیم.

قصه این نیست که گروهی جمع می شوند و سهمی را بالا می برند این موضوع خیلی تعجب برانگیز نیست، بلکه اتفاق زمانی جذاب می شود که گروهی مشخص با تکرار همان کار در صنعت قبلی و با تکیه بر منابع دولتی و حمایت بعضیها براحتی P/E   حدود 50 را تا 100 رشد می دهند و تازه نهاد ناظر به تحلیل و دفاع از کار این گروه می پردازد.

آقایان سرتان را زیر برف نکنید و به اقدامات وحشتناکتان ادامه ندهید و برای جانماز آب کشیدن به شرکتهای دیگری که به شما باج نمی دهند گیر دهید و سرمایه گذاران بدبخت را در برزخ تفسیر قوانین به نفع خود قراردهید.

 

شنیده ایم که با توجه بسته شدن نماد قندی، جریان انحرافی بورس قصد بازگشائی این نمادها را در قیمتهای بالای30 درصد کنونی رادارد.

شنیده ایم این جریان انحرافی بعد از صنعت قند با هماهنگی قصد ورود به صنعت غذائی را دارد. 

/ 0 نظر / 33 بازدید