تحولات جدید در گروه مالی پارسیان

در روزهای آینده احتمال اینکه شرکت سرمایه گذاری پارسیان در دو سهم مقداری از دارائی خود را بصورت عمده آگهی نماید بسیار زیاد است:

  1. حدود 11 درصد در نماد بیمه پارسیان
  2. حدود 15 درصد در نماد تجارت الکترونیک پارسیان

خارج از قیمت و رقابت در این نمادها ، بخاطر شناسائی سود بسیار مناسب، سرمایه گذاری پارسیان قبل از پایان سال سود مناسبی را شناسائی خواهد نمود.

جالب است بدانید سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری پارسیان، شرکت بیمه پارسیان می باشد و در نهایت بصورت چرخشی مجموع شرکت های این گروه شاهد تحول جدی در صورت بروز موارد فوق الذکر خواهند بود.

/ 0 نظر / 43 بازدید